MooiZEN logo
Payoff
Shape - Triangle

Direct
energieneutraal
wonen

Bent u vanuit een gemeente, gebiedsontwikkelaar of woningbouwcorporatie betrokken bij omgevingsontwikkeling? Dan bent u zich ervan bewust dat er een urgent tekort bestaat aan betaalbare woningen die voldoen aan de eisen van de toekomst. Oftewel, woningen die duurzaam, praktisch én comfortabel zijn. MooiZEN biedt een passende oplossing voor dit probleem.

Onze ontwikkelingen volgen?

In korte klappen naar duurzame nieuwbouw

De shorttrack
naar duurzaam
wonen wordt
nu ingeluid...

Met ingang van 1 mei 2019 is Suzanne Schulting het gezicht van MooiZEN. In 2018 snelde zij op het ijs van PyeongChang naar Olympisch goud op de 1000 meter. Ze werd daarmee de eerste Nederlandse Olympisch kampioen ooit in het shorttrack schaatsen.

Net als Suzanne hopen wij de komende jaren met MooiZEN geschiedenis te mogen schrijven. Uiteraard willen wij haar ondersteunen bij het uitbouwen van haar fantastische topsportcarrière. Tegelijkertijd zien wij haar als inspiratiebron. Met MooiZEN willen wij ook positieve energie leveren op het juiste moment. Immers, de woningmarkt heeft de komende jaren ook een topsportprestatie nodig. MooiZEN en Suzanne Schulting zijn een samenwerking aangegaan voor de komende vier jaar.

Onze filosofie

Video thumbnail
Video icoon

We moeten zuiniger zijn op onze aarde. Energiebronnen zijn niet onuitputtelijk, delfstoffen worden schaarser en onze afvalberg neemt toe. Tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort aan betaalbare woningen. Per jaar moeten er 75.000 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Daarom is het tijd om bewust te bouwen aan een nieuwe toekomst, waarbij gezonde en duurzame woningen voor iedereen bereikbaar zijn. Het is tijd voor MooiZEN.

Met MooiZEN willen wij bijdragen aan een verantwoorde toekomst op basis van duurzame beslissingen voor onze leefomgeving. De betekenisvolle economie ligt dan ook ten grondslag aan het gedachtegoed waaruit MooiZEN voortgekomen is. De uitputting van onze aardbodem en energiebronnen moet een halt toegeroepen worden. Met MooiZEN streven we ook naar een nuttige bestemming voor onze afvalberg. Daarom bouwen wij zoveel mogelijk met biobased en circulaire materialen. Oud papier wordt gerecyled tot hoogwaardig isolatiemateriaal en transport van woningen wordt beperkt tot 3 diepladers. Hierdoor bereiken we een aanzienlijke reductie van Co2 uitstoot tijdens het bouwproces.

Ontdek al
onze mooie
mogelijkheden

MooiZEN gaat een stap verder dan tot nu toe gebruikelijk is in de bouwwereld. Onze productie bestaat uit biobased casco-woningen. Het bouwproces is grotendeels ingericht met circulair materiaal dat geregistreerd is op een materialenpaspoort. MooiZEN woningen zijn een zeer geschikt alternatief voor het verduurzamen van bestaande huurwoningen of woningen in aardbevingsgevoelige gebieden.

Daarnaast bieden de woningen een gezonder leefklimaat dan traditionele woningen. Met MooiZEN is het mogelijk om in zeer korte tijd zeer comfortabele en zuinige woningen te realiseren. Daarmee wordt er daadwerkelijk invulling geven aan de circulaire economie.

Wij maken graag een persoonlijke afspraak met u:

Bezoekadres
MooiZEN
Binnendelta 1L
1261 WZ
Blaricum

T. +31 (0)513 74 51 80
M. info@mooizen.nl